TR | EN
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU
16.09.2020

Tek Ders Sınavı

Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır.

Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.


           Tek Ders Sınavlarında Uygulanacak Harf Not Aralıkları

0-34                  FF                                00-49   YZ

35-39               DD                                50-100 YT

40-49               DC

50-59               CC

60-69               CB

70-79               BB

80-89               BA

90-100             AA


Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi                          : 17-18 Eylül 2020

Sınav Tarihi                               : 20 Eylül 2020


Başvurular 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Tek ders sınavı 20 Eylül 2020  Online olarak yapılacaktır.


BAŞVURU ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI HAKKINDA DUYURU VE AÇIKLAMALAR
24.09.2020

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları 28 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde tüm öğrencilerimizin (yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere)bulundukları akademik birim için ayrılan gün ve saatlerde ders kaydı yapması zorunludur.

 

2020-2021 Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtları her gün 3 kayıt diliminde yapılacaktır;

 1. Kayıt Dilimi : 08:00-10:30
 2. Kayıt Dilimi : 10:30-13:00
 3. Kayıt Dilimi : 13:00-23:00

 

Öğrenciler 1. veya 2. dilimde birimler/bölümler itibariyle kendilerine tanınan süre içinde internet üzerinden ders kayıtlarını gerçekleştirecek ve danışmanlarının onayına gönderecektir. Öğrenciler ders kayıtlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun kayıt yapmalıdır. 3. dilimde iseo gün için tanımlanan birimlerin öğrencilerinin tümü kayıt yaptırabilecek, danışmanlar öğrencilerin kayıtlarını kontrol edecek ve uygun buldukları kayıtları onaylayacaktır. Uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı mesajı göndererek öğrencinin kaydını yeniden düzenlemesini isteyeceklerdir.

 

02 Ekim 2020 günü kayıtlar için sistem tüm birimlere açılacaktır. Tüm öğrencilerin bu sürenin sonuna kadar ders kayıtlarını yapması gerekmektedir.

 

Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler ancak gecikme ücreti ödemek koşuluyla ekle-sil günlerinde kayıt yaptırabilirler.

 

ÖĞRENCİLER;

Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler (Üniversitemize 2020-2021 Güz yarıyılında yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) her dönem başında ders kaydı yapmak zorundadır. Ders kaydı için her öğrenci aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır;

 1. Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerini QNB FİNANSBANK üzerinden almaktadır. Ancak bu şekilde öğrencinin ödeme yaptığı anda bilgisi kayıt sisteminde otomatik olarak görülebilmektedir. Bu nedenle ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve QNB FİNANSBANKİnternet bankacılığından Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir. Diğer bankalardan EFT veya Banka havalesi ile yapılan ödemeler anlık olarak takip edilemediğinden kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler ödemelerini 26 EYLÜL 2020 tarihinden itibaren yapabilir. Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemesinin ders kaydından önce yapılmış olması gerekir. İkinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin ilgili yarıyılın öğrenim ücreti/ katkı payını ödemeleri gerekmektedir.

 1. Öğrencilerin birimleri için tanımlanan tarih ve saatlerde ESOGÜBS web servisi üzerinden ders seçimi yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.
 2. Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı kesinleştirilmelidir.Bu nedenle öğrenciler ders kayıtlarından sonra danışmanlarının kayıtlarını onaylayıp onaylamadığını izlemekle yükümlüdür. Kaydı onaylanmayan ve kendisine UYARI gönderilen öğrenciler kayıtlarını kontrol edip düzelterek tekrar danışman onayına göndermelidir.
 3. Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından uygun görülerek onaylanırsa yarıyıl ders kaydı kesinleşmiş olur. Onaylanmış ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış dersler varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
 4. Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate alıp kaydını düzenlemediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda kalan öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerindekayıtlarını düzenlemeli ve danışman onayı almalıdırlar.

Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil(07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında) sonunda sistemden otomatik olarak silinir.

 1. Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil) öğrencinin sorumluluğundadır.
 2. Kontenjana bağlı olarak açılan derslerin kontenjanları dolduğu taktirde bu derslere kayıt alınmayacaktır.

 

EKLE -SİL GÜNLERİ;

 1. Ekle-Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır.Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle sil günlerinde ders kaydını yapılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerekmektedir.
 2. Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil günlerinde danışmanına mesaj göndererek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapabilir.

 

DERS KAYIT AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 BAHAR YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
27.05.2020

2019-2020 BAHAR YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
22.01.2020

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri