TR | EN
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt

Hızlı Bağlantılar

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dersten Çekilme İşlemi
23.03.2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Öğrenci Bilgi Sistemi

DERSTEN ÇEKİLME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1.  Yönetmelik Maddesi

2. Dersten Çekilme Bilgisi Tanımlama

3. Dersten Çekilme  İşlemleri

     3.1. Haftalık Devam Bilgisi

     3.2 Dersten Çekilme Başvurusu

     3.3 Danışman Onayı

     3.4 Sistem Onayı


 

 

1. Yönetmelik Maddesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Madde 15-2 Öğrenci ilgili yarıyılda kaydolduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile danışman onayı ile çekilebilir. Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir. Dersten çekilme başvuruları Akademik Takvimde belirtilir.

Başa Dön.


2. Dersten Çekilme Bilgisi Tanımlama

OGUBS sisteminde birimler Dersten Çekilme bilgisini her ders için tanımlamıştır. Yeni açılan derslerde, Dersten Çekilme Esaslarına uygun olarak çekilmeye izin verilip verilmeyeceği de belirlenmelidir. Kurul kararları doğrultusunda Ders Bilgi sayfasındaki “Ders Çekil Var” seçeneğini “Hayır” olarak işaretleyerek dersten çekilme izni kaldırılabilir.

Başa Dön.


3. Dersten Çekilme İşlemleri

3.1 Haftalık Devam Bilgisi

Öğretim elemanları öğrencilerin ilk beş haftalık devam durumunu girecektir. Öğrencinin dersten çekilme talebinde bulunabilmesi için devamsızlık süresini geçmemiş olması gerekir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Haftalık Devam Bilgisi 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında girilecektir.

Başa Dön.


3.2 Dersten Çekilme Başvurusu

Öğrencilerin ders çekilme başvurusu yapabilecekleri dersler için “D.Çekil” butonları tanımlanmıştır(Şekil 3). Öğrenci, OGUBS’de Yarıyıl/Kayıtlı Dersler sayfasında çekilmek istediği dersler için “D.Çekil” butonuna basar. Öğrenci, dersten çekilme başvurusu yaptığı dersler için ekran “Onay Bekleniyor” yazısını görecektir.                                         

Dersten çekilme başvuru tarihleri Akademik Takvimde belirlenmiştir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde başvurular 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Şekil 3. Öğrenci dersten çekilme başvuru sayfası

 

Başa Dön.


3.3 Danışman Onayı

OGUBS’de Öğrenci İşlemleri/Başvuru Onay seçeneğinde dersten çekilme başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları  Danışmanı tarafından Onaylanır/Reddedilir.

Dersten çekilme için danışman onayı tarihleri Akademik Takvimde belirlenmiştir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde başvurular 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 Başa Dön.


3.4 Sistem Onayı

OGUBS sistemi ilgili yönetmelik maddesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli kontrolleri yapar ve başvurusu uygun olan öğrencilerin dersten çekilme işlemlerini onaylar. Dersten çekilme başvurusu onaylanan öğrencinin çekildiği ders Akademik kayıtlara işlenir ve öğrencinin kayıtlı derslerinden ilgili ders harf notu DÇ olarak değiştirilir.

 

Başa Dön.

Depremzede Öğrencilerimizin Beyanlarının Alınacağı Web Sayfası
6.03.2023

Yüksek Öğretim Kurulunun 22.02.2023 tarihli yazısıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği, bu süreçte ailesi deprem bölgesinde olup da Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin cep telefonu ve e-posta bilgilerine ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir.

Bu amaçla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi tarafından bu durumdaki öğrencilerimizin bilgilerini girebilmeleri için, https://depremzedebeyan.ogu.edu.tr/ alan adıyla bir giriş ekranı hazırlanmıştır. 

Bu durumda olan öğrencilerin ivedi olarak https://depremzedebeyan.ogu.edu.tr/ adresinde bulunan formu doldurmaları halinde bilgileri Yükseköğretim Kuruluna iletilecektir. 

Öğrencilerimize duyurulur. 

DEPREM BÖLGESİNDE İKAMET EDEN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
6.03.2023

 03 Mart 2023 Tarih ve 32121 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Gereğince Ailesi veya Kendisi Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrencilerin 2022-2023 Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Devlet Tarafından  Karşılanacaktır.

          2022-2023 Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerini Ödeyen Öğrencilerimiz ise Bağlı Bulundukları Fakülte/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü'ye Dilekçe ile Başvurmaları Halinde Ödedikleri Ücretler İade Edilecektir.

TÜRK DİLİ 2 SINAV PROGRAMI
27.02.2023

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ AIIT II DERSİ (ÇEVRİMİÇİ) SINAV PROGRAMI
27.02.2023

             2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERSİ (ÇEVRİMİÇİ) SINAV PROGRAMI

    DERS ADI

ARA SINAV

ARA SINAV

Mazeret-Telafi               Sınavı

YARIYIL SONU                 SINAVI

YARIYIL SONU

Mazeret-Telafi Sınavı

BÜTÜNLEME SINAVI

TEK DERS   SINAVI

 

Tarih-Gün-Saat

Tarih-Gün-Saat

Tarih-Gün-Saat

Tarih-Gün-Saat

Tarih-Gün-Saat

Tarih-Gün-Saat

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ   II

27 NİSAN 2023

    PERŞEMBE

   (14.00-18.00)

11 MAYIS 2023

   PERŞEMBE

  (14.00-18.00)

15 HAZİRAN   2023

PERŞEMBE

(14.00-18.00)

07 TEMMUZ 2023

CUMA

(14.00-18.00)

13 TEMMUZ 2023

PERŞEMBE

(14.00-18.00)

21 TEMMUZ 2023

CUMA

(14.00-18.00)

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ İngilizce II (2) ve Yabancı Dil II (2) SINAV PROGRAMI
27.02.2023

Depremden Etkilenen Öğrencilerimizin Dikkatine!
9.02.2023

1- TEK DERS SINAVI HK.

2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibarıyla 09 Şubat 2023 tarihindeki tek ders sınavına giremeyecek olan depremden etkilenen Üniversitemiz öğrencilerine bilahare belirlenecek tarihte tek ders sınav hakkı verilecektir.

2- BAHAR YARIYILI DERS KAYITLARI HK.

Depremden etkilenen Üniversitemiz öğrencilerine 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtları için 2023 Şubat ayı sonuna kadar süre verilmiştir. 

3- SINAV VE DEVAMSIZLIK HK.

2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıt süreci tamamlanan ve depremden etkilenen Üniversitemiz öğrencilerine 06-17 Şubat 2023 tarihleri arasında sınav ve devam konularında gerekli kolaylıkların sağlanmasına karar verilmiştir.

 

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı
8.02.2023

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı

TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU
7.02.2023

Tek Ders Sınavı

Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır.

Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.


           Tek Ders Sınavlarında Uygulanacak Harf Not Aralıkları

0-34                  FF                                00-49   YZ

35-39               DD                                50-100 YT

40-49               DC

50-59               CC

60-69               CB

70-79               BB

80-89               BA

90-100             AA


Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi                          : 06-07 Şubat 2023

Sınav Tarihi                               : 09 Şubat 2023


Başvurular 06-07 Şubat 2023  tarihinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. 


Ekran Görüntüsü
TEK DERS SINAV DUYURUSU!
7.02.2023

BAŞVURU TARİHİ:    6-7 ŞUBAT 2023

SINAV TARİHİ:           9 ŞUBAT 2023

 

Mezuniyeti için TEK DERSİ  kalan  ve  dönem sonu  sınavına girme şartını sağlayan öğrenciye başarısız dersinden, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınavına girme hakkı verilir.

 

BAŞVURU : Öğrenciler,  Öğrenci Bilgi Sisteminden  her öğrenci kendi oturumundan başvuruda  bulunacaktır.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
2022-2023 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ
16.01.2023

ÖNEMLİ:

1 - BAŞVURULAR https://ygbf.ogu.edu.tr/ ADRESİNDEN ONLINE OLARAK YAPILACAKTIR.
2 - ONLINE BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA BAŞVURUDAN BİR ÇIKTI ALINARAK DİĞER  İSTENEN EVRAKLARLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTEMİZİN İLGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ADRESLERİNE GÖNDERİLECEKTİR.
3 - 30 Ocak 2023  SAAT: 17.00 DEN SONRA KURUMUMUZA ULAŞAN EVRAKLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
4 - 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA EK MADDE - 1 UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZE MERKEZİ YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINMAYACAKTIR.
5 - LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAHAR YARIYILINDA YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINMAYACAKTIR.

6 - SADECE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AÇIKLAMALAR VE GEREKLİ BELGELER VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Harç Hesapları
30.12.2022

 

 

Yabancı Dil 1 Dersi Öğretim Görevlisi Değişikliği
19.12.2022

Yabancı Dil 1 Dersi Öğretim Görevlisi Değişikliği

2022 Güz Ara Sınav Programı
31.10.2022

2022-Güz-Ara-Sınav-Programı.pdf

EK SINAV PROGRAMI
30.09.2022

EK SINAV PROGRAMI <<< Görmek için tıklayınız.

ONLİNE DERSLER İÇİN ÖĞRENCİ NETYETKİ ŞİFRESİ ALMA İŞLEMLERİ
21.09.2022

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ UZEM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMEKTE OLUP, SİSTEME GİRİŞ İÇİN NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA İŞLEM ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Sivrihisar KYK Kız Öğrenci Yurdu Başvuru ve Kayıt İşlemleri Duyurusu!
19.09.2022

Sivrihisar KYK Kız Öğrenci Yurdu 25.09.2022 Pazar Günü Öğrenci kabul edecektir. Tüm Kız Öğrencilerimiz Misafir olarak Dilekçe ile 25.09.2022 tarihinde kayıt yapabileceklerdir. Resmi kayıt işlemleri daha sonra gerçekleşecektir.

NOT: 2021 girişli ve 2022 girişli tüm kız öğrencilerimiz Sivrihisar KYK Kız Öğrenci Yurduna başvuru yapabilir.

Sivrihisar MYO Müdürlüüğü

1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT DUYURUSU
22.09.2022
 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

22.09.2022 – 23.09.2022 tarihlerinde Yapılacak Ders Kayıtları Duyurusu

SMYO: Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

 • 1. sınıfa başlayan öğrencilerinin alacakları tüm dersler kayıt ekranında Sivrihisar Meslek Yüksekokulu altında kendi programlarında 1. Sınıf kısmında listelenmiştir.
 • AİİT-I , Türk Dili –I ve Yabancı Dil-I dersleri “SMYO Müdürlüğü 1.Öğretim” listesinde olup, ders seçimi yaparken bu başlık altından AİİT-I , Türk Dili –I ve Yabancı Dil-I dersleri seçilecektir.
 • Birden fazla şubesi açılan  (A/B) derslerinden, her ders için yalnızca bir şube seçilecektir.
 • Staj Uygulamaları dersi staj dersi olup uzatmalı öğrenciler için açılmıştır.1. Sınıf öğrencileri Staj Uygulamaları dersini seçmeyecektir.
Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için ek sınav programı
7417 Sayılı Af Kanununa Göre Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
21.09.2022

7417 Sayılı Kanunun 35. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. maddeden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna Kayıt yaptıranlardan Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapmak isteyenler için başvuru tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Güz yarıyılı için son başvuru tarihi: 30 Eylül 2022                 

Bahar yarıyılı için son başvuru tarihi:15 Kasım 2022

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Öğrencinin yerleştiği yılki ÖSYS sonuç belgesi ve yerleştirme belgesi

2. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS sonuç belgesi ve DGS yerleştirme belgesi

3. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış olması gerekli ve başvuru tarihinde üniversitesi ile ilişiği kesilmemiş olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınabilir. Af kanunundan yararlanarak kayıt yaptırdığı belirtilecektir.)

4. Nüfus cüzdan fotokopisi

5. Başvuru Tercih Dilekçesi

7. Transkript’in aslı (Türkçe-İngilizce ya da E-Devlet üzerinden alınan transkript) (Muafiyet işlemleri için istenmektedir.)

8. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge. (Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecektir)

9. Ders İçerikleri (Üniversitelerin sayfalarından alınacak ders içerikleri kabul edilecektir.) Evraklarınızın herhangi birinin eksik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

2022-2023 Güz Dönemi Ders Programı
19.09.2022

2022-2023-Güz-Ders-Programı.xlsx

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Hk.
15.09.2022

2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılı akademik takviminde 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı belirtilen ders kayıt yenilemeleri ile ilgili açıklama metni Fakülte/Enstitü/Yüksekokul bazında düzenlenmiş olup ekte gönderilmektedir.

Ders_Kayit_Gunleri.xlsx

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

Yemek Bursu
15.09.2022

Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize 2022-2023 Öğretim yılı 01 Kasım 2022-09 Haziran 2023 tarihleri arasında ücretsiz bir öğün yemek bursu yardımı yapılacaktır.

YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

Kısmi Zamanlı Çalışma
15.09.2022

2022-2023 Öğretim Yılında Biriminize ( 3 ) Kısmi Zamanlı Öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Kısmi Zamanlı Öğrenci çalışma süresi 01 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
13.09.2022

Sivrihisar KYK Kız Öğrenci Yurdu açılmıştır.Başvuru şekli ve Kayıt ile ilgili okulumuzun Web Sitesinden ayrı bir duyuru yapılacaktır.

Sivrihisar MYO Müdürlüğü