TR | EN
Yüksekokulumuz Hakkında

Yüksekokulumuzun Tarihçesi

Üniversitemiz Rektörlüğünün 30.12.1993 tarih ve B.30.2.OGÜ.0.70.71.02/1434 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığından Sivrihisar’da bir Meslek Yüksekokulu açılması istenmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.01.1994 tarihli toplantısında; ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı dikkate alınmış ve Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak Sivrihisar’da bir Meslek Yüksekokulunun açılması, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d -2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 1994–1995 Öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Tarım Alet ve Makineleri bölümleri olarak öğretime başlamıştır. İlk Mezunlarını 1996 Haziran ayında vermiştir. Tarım Alet ve Makineleri Programı öğrenci ilgisizliği nedeniyle kapatılarak yerine 30’ ar kontenjanlı 2000–2001 öğretim yılında İnşaat, Makine ve Muhasebe Programları açılmıştır. 2005–2006 öğretim yılında İklimlendirme ve Soğutma Programının açılmasıyla toplam program sayısı 5’ e çıkmıştır. 2012-2013 öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ikinci öğretim programı açılmıştır. Sivrihisar İlçesinde faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulumuz, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ikinci öğretim)  programları ile ön lisans eğitimi verilmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler," Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programı Mezunlarının lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’ deki koşulları sağlamaları halinde 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Yüksekokulumuzda 80 adet bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulduğu bilgisayar laboratuarı, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi laboratuarı ile makine atölyesi bulunmaktadır. Mesleki bilgiler ve beceriler kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerle eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz mal ve hizmet sektörünün talep ettiği niteliklere sahip, teorik ve pratik bilgilerle donanmış olarak mezun olmakta ve mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir.