TR | EN
Genel Kurum Bilgileri

Yükseokulumuz-Tanıtım-Bilgileri.pdf

SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVRİHİSAR'IN TARİHÇESİ

Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesidir. Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdai gibi çok önemli Türk büyüklerinin bu ilçeden çıktığı iddia edilmektedir. Ankara'ya 120 km. Eskişehir'e 90 km. uzaklıktadır.

Genellikle Türkmen gelenek ve görenekleri hâkimdir. Eskişehir ticaretinde söz sahibi çok Sivrihisarlı bulunmaktadır.

Ankara, Eskişehir ve İzmir yollarının kesişme noktası üzerinde duran Sivrihisar, dikkati ilk önce, mızrak gibi göklere kadar uzanan yüksek, sivri kayalıklarıyla çekiyor. İsmini de bu kayalıklar veriyor şehre. Kayalıklar arasında, taştan sokakları ve eski evleri sadece görünen yüzü. Kökeni Anadolu'da ilk Türk uygarlığı olan Etiler'e kadar dayanan şehir, buram buram tarih kokuyor. Tipik Anadolu şehirlerinin bütün özelliklerini barındıran Sivrihisar, aynı zamanda ünlü kral Midas'ın da memleketi.

Etiler devrinde "Sallpa" olan adı, M.Ö 700 yıllarında Frigler'in yerleşme yeri olunca "Spalya" ya dönüşmüş. Şehrin bir diğer özelliği, o dönemin meşhur Kral Yolu'nun üzerinde bulunması. Kral Yolu, ilçe sınırları içindeki Pessinus'tan geçiyor. Şehrin 10 km. güneyinde bulunan "Pessinus", şimdilerde geçimi tarım ve hayvancılığa dayanan Ballıhisar Köyü. Bizanslılar zamanında ise JÜSTİNİANAPOLİS adını almıştır. Bizans'ın en güçlü imparatoru olan JÜSTİNYEN ilçemize adını vererek burayı Hıristiyanlığın merkezi haline getirmiştir. M.S. 800 yıllarında dini yönden önce piskoposluk, sonra da metropolislik görevlerini yapmıştır. Bu devre ilişkin eserler ilçemizde bulunmaktadır. 1074 yılında Sivrihisar'a Selçukluların yerleşmesi ile birlikte ilçenin adının KARAHİSAR olduğu bilinmektedir. Bu devirde birçok camii, medrese, hamam gibi eserler yapılmıştır.

Sivrihisar 1289 tarihinde Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Bir müddet sonra, Osman Bey Sivrihisar'la birlikte bütün Eskişehir çevresinin idaresini kardeşi Gündüz Bey'e vermiştir. 3000 kadar Türkmen aşireti çevreye yerleştirilmiştir. Sivrihisar halkının soyu Oğuz Türkmen aşiretinin devamıdır. Sivrihisar'a gelen oğuz boyları ve kolları; Karkın, Kınık, Alaçat veya Aliço, İmralı, İmur, Yolemir, Beydili, Yazır, Buğdüz aşiretleri Avşar, Kılıç, Kırgız, Köseler, Sazılar Boylarıdır.

 

1.1 Misyon ve Vizyon

A.Misyon

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerini, uluslararası standartlara uygun, tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek, üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktır.

B.Vizyon

Uluslararası standartlara uygun, dinamik ve yeniliğe açık bir denetim anlayışıyla üniversitemiz çalışmalarına değer katmaktır.

 

  

   PROGRAMLAR

 

 • Bilgisayar Programcılığı

 

 • İnşaat Teknolojisi

 

 • Makine

 

 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim)

 

 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

 

 Bina Kullanım Durumu

 

Yüksekokulumuz Binası ilçe merkezine 2 km. mesafede olup; ulaşım, yerel yönetimin sunduğu imkânlarla sağlanmaktadır. 3500 m2 lik kapalı alan içinde, öğrenci ve personel gereksinmesini giderecek şekilde tesis edilmiş olup; içerisinde, yemekhane, kafeterya ve kantin mevcuttur. Binadaki alanların amacına göre kullanılması aşağıda açıklanmıştır.

 

 1. İdari Alanlar

 

Sıra No     Kullanım Amacı                                      Alanı (M2)              Adedi   

1                 Müdür Odası                                         54                           1

2             Müdür Yard. ve M.YO.Sekr. Odası        54                           1

3             Mes.Y.O.Sekr. Odası                             54                         1

   4             Öğrenci İşl. Ofisi                                     54                         1

   5             Mali İşler                                                 54                         1

   6             Öğretim Elemanları                                10                          8

   7             Toplantı Odası                                        54                         1

 

 1. Derslikler

 

          1- 1 Nolu Derslik                                                       54                        1                                            

    2-           2 Nolu Derslik                                            47                        1  

    3-           3 Nolu Derslik                                            55                        1

    4-           4 Nolu Derslik                                            68                        1  

    5-           5 Nolu Derslik                                            68                        1

    6-           6 Nolu Derslik                                            54                        1 

    7-           7 Nolu Derslik                                         75                        1

    8-           8 Nolu Derslik                                            33                        1  

    9-           9 Nolu Derslik                                            33                        1

  10-           10 Nolu Derslik                                         54                        1

  11-           Çizim Salonu                                           75                        1

  12-           Okuma Salonu(Kütüphane)                 33                        1

 

 1. Atölye ve Laboratuar

 

  c-1 Atölye

1- Makine Atölyesi                                            144                        1

2  Kaynak Atölyesi                                              33                        1

 

 

c-2 Laboratuar

1-                1 Nolu Laboratuar                             68                        1

2-               2 Nolu Laboratuar                             55                        1

3-               3 Nolu Laboratuar                             55                        1           

4-               4 Nolu Laboratuar                             33                        1                             

              

            

Dershane, Laboratuar ve Cihazların Durumu

 

  1-Bilgisayar Laboratuarı: 3 adet Laboratuar olup; laboratuar toplam 81 adet çalışır durumda bilgisayar bulunmaktadır.                

2-Mekanik Atölye:1 adet Mekanik Atölyede 10 adet çalışır durumda tezgâh bulunmaktadır.

3-Derslikler:  2 adedi 30, 8 adedi 40 kişi kapasiteli toplam10 adet derslik kullanılmaktadır.  

4-Çizim Odası: 30 kişi kapasiteli kullanılır durumda 1 adet çizim odası bulunmaktadır.

5-Projeksiyon Makinesi: 8 adet projeksiyon makinesi çalışır durumdadır.

6-Tepegöz: 1 adet tepegöz çalışır durumdadır

7-Fotokopi Makinesi: 3 adet Fotokopi makinesi çalışır durumdadır.

8-Baskı Makinesi: 1adet Baskı Makinesi çalışır durumdadır.

 

 Kütüphane Durumu

 

         Yüksekokulumuzda Kütüphane için 34 metrekare mekân tahsis edilmiş ve satın alma, bağış kabulü yoluyla belli sayıda kitap sahibi olunmuştur. Ancak, konusunda uzman bir eleman olmadığı için; kütüphane olması gereken seviyede işletilememektedir.       

 

 Personel Durumu

 1. Müdür Prof. Dr. 1 Kişi
 2. Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 1 kişi
 3. Kadrolu Akademik Personel: 8 kişi
 4. Sayılı Kanuna Tabi İdari Personel: 6 kişi
 5. 4/D Sürekli İşçi 8 kişi
 6. 4/D Geçici İşçi Güvenlik 4 kişi

 

 Eğitim- Öğretim Faaliyetleri           

 Programlara ve Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları

 

2019–2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İtibariyle

Sıra

No

Programı

Sınıfı

Kız

Erkek

Toplam

1

Bilgisayar Programcılığı

1

12

31

43

2

Bilgisayar Programcılığı

2

17

45

62

3

İnşaat Teknolojisi

1

9

34

43

4

İnşaat Teknolojisi

2

11

56

67

5

Makine

1

1

37

38

6

Makine

2

3

54

57

7

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1

22

18

40

8

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

30

30

60

9

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)

1

-

-

-

10

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)

2

1

1

2

11

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

1

-

-

-

12

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

2

1

21

22

TOPLAM

107

327

434

 

Yüksekokulumuzun Tarihçesi

 

Üniversitemiz Rektörlüğünün 30.12.1993 tarih ve B.30.2.OGÜ.0.70.71.02/1434 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığından Sivrihisar’da bir Meslek Yüksekokulu açılması istenmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.01.1994 tarihli toplantısında; ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı dikkate alınmış ve Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak Sivrihisar’da bir Meslek Yüksekokulunun açılması, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d -2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 1994–1995 Öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Tarım Alet ve Makineleri bölümleri olarak öğretime başlamıştır. İlk Mezunlarını 1996 Haziran ayında vermiştir. Tarım Alet ve Makineleri Programı öğrenci ilgisizliği nedeniyle kapatılarak yerine 30’ ar kontenjanlı 2000–2001 öğretim yılında İnşaat, Makine ve Muhasebe Programları açılmıştır. 2005–2006 öğretim yılında İklimlendirme ve Soğutma Programının açılmasıyla toplam program sayısı 5’ e çıkmıştır. 2012-2013 öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ikinci öğretim programı açılmıştır. Sivrihisar İlçesinde faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulumuz, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ikinci öğretim)  programları ile ön lisans eğitimi verilmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler," Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programı Mezunlarının lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’ deki koşulları sağlamaları halinde 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Yüksekokulumuzda 80 adet bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulduğu bilgisayar laboratuarı, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi laboratuarı ile makine atölyesi bulunmaktadır. Mesleki bilgiler ve beceriler kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerle eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz mal ve hizmet sektörünün talep ettiği niteliklere sahip, teorik ve pratik bilgilerle donanmış olarak mezun olmakta ve mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir.

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı hızla gelişen ve birçok iş alanında uygulanabilen bir meslektir. Bölümün amacı, bu alanda artan ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ara eleman yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanmak, bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için uygulamalar geliştirmek, donanım arızalarını gidermek, bilgisayar ağlarının kurmak ve yönetmek alanlarını kapsar. Öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı dersler ile üzerinde çalıştığı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme bilgisi ile donatılarak iyi bir programcı olarak mezun edilmektedir. Mezunlar, bilgisayar programcısı olarak kamu ve özel sektörde görev alabilmektedir.

 

İnşaat Teknolojisi

Programın amacı, binaların yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirmektedir. Günümüzde inşaat alanında yetişmiş teknik elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İnşaat teknikerleri, mimar ve mühendislerin oluşturduğu plan ve projeleri uygulamanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilirler. Mezunlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışabilmektedirler.

Makine

Programın amacı, her türlü makinenin kullanılması, makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ve ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Mezunlar, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak görev alabilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Programda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet ve üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için, muhasebe alanında ara insan gücü yetiştirilmektedir. Programın amacı, teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, dikkatli, düzenli muhasebe elemanları yetiştirmektir. Mezunlar, kamu ve özel sektörde görev alabilir veya kendi muhasebe bürolarını açabilirler.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, iklimlendirme ve soğutmanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında eğitim veren teknik bir programdır.

İklimlendirme ve Soğutma uygulamaları kapalı ortamlarda; insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, insanın sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin, tıbbi ürünlerin bazı eşyaların bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar.

Programda, bilgisayar işletim, matematik, tesisat işletim, ölçme ve imalat, montaj arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve iş planlama becerileri kazanılmaktadır. Mezunlar, iklimlendirme ve soğutma konusunda servis hizmeti veren işletmeler, soğutucu üreten fabrikalar, müteahhitlik firmaları, malzeme satış mağazaları, proje büroları gibi iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabilmekte ya da kendi işyerlerini kurabilmektedirler.

 

İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

1: EĞİTİM

Günümüzde bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu olan üniversitelerden beklentiler artmış ve bu artan beklentileri karşılayacak şekilde, yükseköğretimin yeniden yapılandırılması gündeme getirilmiştir. Türkiye gibi yükseköğretim arzını hızla artırmaya çalışan ülkelerde, arzın kalitesini belirli düzeyde tutabilmek oldukça zordur. Yükseköğretimdeki küreselleşme eğilimleri ve Türkiye’nin Bologna sürecine dâhil olması da eğitimde kalite güvencesinin uluslararası standartta sağlanmasını gerektirmektedir.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 9. Kalkınma Planında da eğitim sisteminin ve bağlı olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi için, yaşam boyu eğitim yaklaşımının ele alınacağı, eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan eğitim programları uygulanacağı, öğrencilerin bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edileceği belirtilmektedir. Yabancı dil öğretiminin etkinleştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dâhil, yaygın eğitim imkânlarının geliştirileceği, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerinin artırılacağı ifade edilmektedir. Bu süreçte temel görev ve sorumluluklar kuşkusuz üniversitelerin olacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu olarak bu sorumluluk anlayışıyla; öğrencilerinin evrensel düzeyde eğitim almalarını, gelişimlerini desteklemeyi, yenilikçilik ve girişimcilik yönlerini geliştirerek eğitim öğretim beklentilerini karşılamayı önemsemektedir. Bu kapsamda sunulan eğitimin kurgulanmasında dış paydaşlarının görüş ve önerilerini de dikkate almaktadır.

Günümüzde yükseköğrenim alanında yüksekokulumuzun her alandaki faaliyetini etkileyen başlıca ulusal ve uluslararası gelişmeler,

 

 • Avrupa Üniversite Birliği’nin Kurumsal Değerlendirme Programı,
 • Bologna Süreci,
 • Türkiye koordinasyonu Ulusal Ajans tarafından yapılan AB Eğitim ve Gençlik Programları,
 • ADEK Çalışmaları,
 • AB Çerçeve Programlarıdır.

 

Avrupa Birliği tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dâhil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkeler yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" konusunda taahhütte bulunmuşlardır. Yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim programını başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade etmektedir.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir. Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders / modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle "öğrenme çıktıları" olarak ölçülür.

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim birimlerinde ulusal ve uluslararası yeterlilikleri sağlayacak şekilde eğitim programlarında dönüşüm çalışmaları, üniversitemizdeki çalışmalarla beraber 1993 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası ölçekte devam eden rekabet ortamında, tüm öğretim programlarında alan yeterliliklerinin sağlanması, mezun öğrencilerimizin diplomalarının tanınırlığı ve iş hayatında başarıları için oldukça büyük önem arz etmektedir. Yüksekokulumuzun tüm öğretim programlarında alan yeterliliklerini sağlayarak artacak olan rekabet gücü sayesinde yurt içinde ve dışında adından söz ettirecek bir üniversite olmayı amaçlamaktadır.

İnsanlar ve toplumlar sürekli bir değişim içerisinde yer almakta ve karmaşık sorular ve sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sebeple, toplumlar ve insanlar için sosyal bilimlerin önemi çok büyüktür. Çağdaş, modern, demokratik ve bilgi toplumu olmanın yolu, toplumsal değişim ve gelişimleri anında algılamak ve benimsemekle mümkündür. Toplum içinde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarıyla, toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamada, bireylere gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırma açısından sosyal bilimlere önemli görevler düşmektedir. Toplumların geçmişinde de geleceğinde de sosyal bilimlerde uzmanlaşmış fertlerin önemi büyüktür. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin arkasında sosyal olgular var olup, sosyal olaylar teknolojiye ivme kazandırmaktadır. Bu nedenle, Üniversitemizde sosyal bilimler alanında yeni programların açılması ve geliştirilmesi planlanmaktadır.

Eğitim ve öğretimin bilimsel niteliğini sürekli iyileştirmek, öğrenci merkezli eğitim öğretim yapmak, toplumun ihtiyaç duyduğu doğrultuda eğitim programları oluşturarak toplumla bütünleşmek, eğitim öğretimle üretim sürecini bütünleştirmek, çağın gerekleri doğrultusunda donanımlara ve altyapıya sahip eğitim öğretim ortamlarını oluşturmak ESOGÜ’nün 2013-2017 Stratejik Planında öne çıkan konulardır.

 

AMAÇ

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim kalitesinin tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesi

 

HEDEFLER

 1. Eğitim programlarını öğrenci merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek
 2. Öğretim elemanlarının eğitim bilimlerindeki yenilikler yönünden yetkinliklerini artırmak
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek
 4. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerini artırmak
 5. Eğitim altyapısını derslikler, eğitim laboratuarları, kütüphane, ders malzemeleri vb. alanlarda geliştirmek.

 

 

Hedef 1               : Eğitim programlarını öğrenci merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’nin temel sorunlarından biri eğitim-öğretim kurumlarının nitelikli işgücü ihtiyacını yeterince karşılayamamasıdır. Oysa ülke ve bölge sektörlerinin güncel eğilimleri doğrultusunda gereksinim duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi, üniversitelerin en temel işlevlerindendir. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında eğitimli genç bir nüfus potansiyeline sahip olmasına karşın, yüksek eğitimli genç nüfus içerisindeki işsizlik oranı %30’lar seviyesindedir. Bunun temel nedenlerinden biri, bireyin yükseköğretim sürecinden sonraki iş yaşamında karşılaşabileceği bilgi ve becerilere yeterli düzeyde sahip olmamasıdır. Eğitimli genç nüfus içerisindeki işsiz oranının azaltılarak ülkemizin kalkınma hamlesine katkı yapabilmek için eğitim programlarını paydaş talepleri dikkate alınarak sürekli olarak gözden geçirmek ve yeni programlar açarken de ülke ihtiyaçları doğrultusunda ve istihdam analizlerine dayalı olarak hareket etmek gerekmektedir. Kuşkusuz eğitim programlarında yapılacak iyileştirmelerin işgücü piyasasında karşılığı da olmalıdır. Bu nedenle programların yenilenmesinin yanı sıra kalite güvence sistemi oluşturularak, çıktı/sonuç odaklı bir eğitimle üniversiteden mezun edilecek öğrencilerin, günümüz koşullarının gerektirdiği mesleki standartları karşılamaları sağlanmalıdır.

Eğitimin öğrenci ve öğretici dışında en önemli unsuru, eğitim programlarıdır. Bu nedenle bireyin günün ve geleceğin koşullarına hazır, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, etkin katılım sağlayabilen, demokratik, üretken, rekabet edebilen özelliklere sahip olması programların da niteliği ile ilgilidir. Programların niteliğinin arttırılması için de programların öğreniciyi merkeze alan, çıktı/sonuç odaklı, uygulamalı olarak geliştirilmesi, sürekli olarak değerlendirilmesi ve sonuçlar doğrultusunda gözden geçirilmesi gereklidir.

Avrupa Birliğine uyum sürecinde Yükseköğretim’in Bologna Süreci’yle yeniden yapılandırılması kapsamında oluşturulan YÖDEK etkinlikleri çerçevesinde üniversitemizde 2010-2011 öğretim yılında ADEK çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede üniversitemizde gerekli komisyonlar kurulmuş ve ilk olarak eğitimin bilişim ve teknoloji alanında yaşanılan gelişmeler, toplumun ve bireyin değişen gereksinimleri doğrultusunda gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması, programların yeniden geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olmasını, kendi öğrenme sorumluluğunu almasını sağlayan, kazanımlarına odaklanan öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimsenmiştir. Üniversitemiz bu yönde başlatılan çalışmaların tamamlanması, sürekli bir değerlendirme sistemi ile kalite güvence sisteminin oluşturulması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda öncelikle yürütülen çalışmalar desteklenecek, tamamlanması sağlanacak, yönetim bilgi sistemleri etkinleştirilerek sürekli bir izleme sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca programlar bazında (MÜDEK vb.) yurtiçi-dışı akreditasyon birimleriyle iletişime geçilerek programların akredite edilmesi sağlanacaktır. Sunulan hizmetlerin bir değerlendirme ekibi tarafından sürekli olarak değerlendirilmesi, öğretim performansında sürekli iyileştirmenin sağlanması adına performans ölçme değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Eskişehir’in fiziksel konumu, gelişmiş bir sanayiye sahip olması, ulusal ve uluslararası pazarda gelişen bir konumunun olması vb. nedenlerle sektörlerin de talepleri doğrultusunda, sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yeni ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılması sağlanacaktır. Özellikle raylı sistemler ve havacılık bakım-onarım alanlarında ön lisans programları ile farklı disiplinlerden üniversite mezunlarının katılabileceği ve disiplinler arası lisansüstü programların açılmasına önem verilecektir. Ayrıca öğrenciye, alana dönük derslerin yanı sıra işgücü piyasasında gereksinim duyduğu yenilikçilik ve girişimcilik dersi açan program sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Yüksekokulumuzda geçmiş 5 yıl içerisinde, bir program yeni açılmış ve artırılan kontenjan olmadığı için öğrenci sayılarında pek değişme olmamıştır. Öğrencilerimizin tamamını önlisans öğrencileri oluşturmaktadır. Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunda öğrencilerin genelde küçük yerleşim yerlerinde öğrenim görmek istememeleri nedeniyle öğrenci sayılarında önemli gelişmeler görülmemiştir. Bölgesel beklentiler doğrultusunda açılacak yeni yüksek lisans ve doktora programlarıyla bu sayıların artırılması

 

Hedef 3: Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı bilgi toplumu ile yükseköğretime olan talep artmakta, üniversiteler öğretimde niteliği arttırmak için kurumlar arası işbirliği yaparak öğrenci hareketliliğini teşvik etmektedirler. Nitekim kurumların eğitimdeki başarılarının arkasındaki etkenlerden biri; eğitimde dışa açılmaları ve bu konuda öğrencilerine fırsatlar sunmaları, onların bireysel gelişimlerine katkı sağlamalarıdır. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları bu kapsamda önemli fırsatlar sunmaktadır.

Değişim programları öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında farklı üniversitelerde deneyim elde etmesi, iş hayatına daha donanımlı ve farklı ortamlara uyum kabiliyetleri yüksek bir şekilde başlamalarının sağlanması adına oldukça önemlidir. Üniversitemiz bu durumun bilincinde olup Bologna Süreci’nin de temel hedeflerinden biri olan değişim programlarına büyük önem vermektedir.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Uluslararası öğrenci değişimi, eğitim öğretimin yanı sıra kültürel zenginliğe de katkı sağlamakta, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Ağırlıklı olarak ERASMUS projesi kapsamında yürütülen değişim programından daha fazla bölüm ve daha fazla öğrencinin yararlanması hedeflenmektedir. Böylece, üniversite yaşamında yurt dışı deneyim yaşayan öğrenci sayısı giderek artacaktır.

2012 yılı itibariyle yabancı uyruklu öğrencimiz olmamış ancak KKTC vatandaşı olan 3 öğrencimiz bu zamana kadar yüksekokulumuzda öğrenimlerini tamamlamıştır.

ERASMUS projesi kapsamında yürütülen değişim programı ile Avrupa Birliği ülkelerine giden öğrencimiz olmamıştır.

 

Hedefe Yönelik Stratejiler

 1. Farabi programına katılımı arttırmaya yönelik yeni ikili anlaşmalar yapılacaktır.
 2. Erasmus kapsamında işbirliği anlaşması yapmak
 3. Öğretim üyesi yetiştirme programları aracılığıyla yüksekokulumuzun öğretim elemanı sayısı artırmak.

 

Hedef 4: Öğrencilerimizin yabancı dil düzeylerini artırmak

Yüksekokulumuzun, bir yabancı dil bilmenin bireyin vizyonunu geliştireceği, mesleki yeterliğini güçlendireceği, ulusal ve uluslararası alanlarda daha etkin çalışmasına olanak sağlayacağı gerçeğinin bilincindedir. 2012 yılından sonra öğrencilerimize yabancı laboratuvarı ihtiyacını karşılamak üzere bir laboratuvar oluşturma çabası içerisindedir. Bütün programlarda mesleki İngilizce derslerinin programlara eklenmesi veya var olanlarda etkin ve daha uygun ders içerikleriyle bu derslerin daha kapsamlı yürütülmesi sağlanacaktır.

 

2.2. Temel politikalar ve öncelikler

1 Eğitim programlarını öğrenci merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek,

2. Öğretim elemanlarının eğitim bilimlerindeki yenilikler yönünden yetkinliklerini artırmak,

3 Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek,

4. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerini artırmak,

5. Eğitim altyapısını derslikler, eğitim laboratuvarları, kütüphane, ders malzemeleri vb. alanlarda geliştirmek.

 

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir.

Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. 

 

 • Üstünlükler
 • Öncelikli sektörler ve kümelenmeler
 • Coğrafi konum ve ulaşım
 • Şehrin özellikleri (öğrenci şehri),
 • Bölgesel fırsatlar,
 • Üniversite-sanayi işbirliği
 • Uzaktan eğitim
 • Bilimde değişim
 • Bilişim

 

 • Zayıflıklar
 • Yönetim ve personel sorunları
 • Altyapı ve fiziksel olanaklarla İlgili sorunlar
 • Sosyal olanakların yetersiz olması
 • Bilgi işlem sorunları
 • Hizmet içi eğitim eksiklikleri
 • Sürekli eğitim sorunları
 • Mezunlarla iletişim sorunları
 • Kampüsle ilgili sorunlar
 • Diğer kampüslerle özellikle merkez kampüsle iletişim eksiklikleri
 • Laboratuvar eksiklikleri sorunu
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz olması sorunu
 • İletişim, tanıtım sorunları
 • Makine, ekipman eksikliği sorunları
 • Güvenlik sorunları
 • Stratejik olmayan sorunlar
 • Birimlere özgü sorunlar
 • Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu eksikliği sorunu

 

C- Değerlendirme

Okulumuzun bina sorununun olmaması, akademik ve idari personelin katılımcı  bir anlayışa sahip olması. Okul yönetimi ve tüm personel tarafından, mezunların istihdam edilebilmeleri için, öğretim kalitesinde gösterdikleri titizliği, öğrencilerin benimsemiş olmaları, olumlu bir etki yaratmaktadır.

           Kasım 2006 tarihinde okulumuzun kapalı halı sahası tamamlanıp; bölge halkımız ve öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Bu durum ilçemiz ve yakın ilçelerin halkı tarafından bölgenin sosyo kültürel yaşamına ve üniversitemizin olumlu bir katkısı olarak algılanmıştır.

 

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yüksekokulumuzun akademik personel yetersizliği, teknik programların atölye, laboratuar ve buralardaki makine - donanım,  yine bunlara ilişkin teknik personel eksikliği kısa vadede çözülmesi gereken sorunlardır.(Örneğin makine atölyesi CNS tezgâhı, inşaat bölümü için uygulama laboratuarı ve teknik personel) 

             Yüksekokula karşı, yerel halkın bakışında, öğrenci sayısının arttırılması,  halka yönelik sosyal ve kültürel etkinlik beklentileri, ön plana çıkmakta, bu güne kadar yapılanlar olumlu karşılanmaktadır. Akademik, idari personele ve öğrencilere ilişkin toplumun bakış açısı olumludur.  Önemsiz bir oranda da olsa öğrencilerin sosyal yaşamı olumsuz olarak etkilediğini düşünen görüşlerde olmakla birlikte, önemli ağırlıktaki çoğunluk bu durumun çevrenin öğrencilere sunabileceği sosyal ortamın yetersizliğinden kaynaklandığını ve geçici olduğunu düşünmektedir.

           Ayrıca, çevrede hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik çağdaş niteliklerden uzak yurtların varlığı ve buralardaki olumsuz faaliyetlerden, yüksekokul öğrencilerinin korunabilmesi için; kız öğrenciler için Devlet yurdunun açılmasına acil ihtiyaç olduğu belirtilebilir.