TR | EN
Vizyon & Misyon

VİZYON

Bilgiyi değere dönüştüren,toplumla bütünleşmiş ulusal ve uluslararası tanınır,tercih edilir ve

saygın bir üniversite birimi (Meslek Yüksekokulu) olmak.

 

MİSYON

Meslek Yüksekokulumuz, eğitim-öğretim kalitesiyle ulusal düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaları faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin, rekabetçi, girişimci ve yenilikçi mezunların ve reel sektördeki

ara yönetici elemanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.