TR | EN
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Ülkemizde iklimlendirme soğutma alanında yapılan yatırım ve çalışmaların ivme kazanması nedeniyle, bilginin paylaşımı çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle, yüksek maliyetli endüstriyel klima sistemlerinde doğru işletim, periyodik bakım ve servis yöntemlerinin uygulanmaması geri dönülmez sonuçlar doğurmaktadır. Programın amacı yoğun ihtiyaç hissedilen Soğutma ve iklimlendirme sanayine kalifiye “İklimlendirme-Soğutma Teknikeri” yetiştirmektir.