TR | EN
İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi Programının amacı; öğrencilere, sektörün talep ve elişmelerine cevap verecek şekilde inşaat biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, inşaat işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, inşaat laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrenciler, bu becerileri kazanmak için, laboratuar ve pilot tesis ölçüsünde uygulama yaparlar.