TR | EN
Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı programının amacı; öğrencilere bilgisayar kullanma becerisi, güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi, yazılım geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmaktır. İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi, bilgisayar donanımı ve yazılım kurabilme ve işletme deneyimi, internet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir. Bu programdaki öğrenciler bilgisayar programcısı, sistem analisti ve uzmanı olarak yetiştirilmektedir.