Öğr. Gör. Elif Begüm Elçioğlu
Öğr. Gör. Elif Begüm Elçioğlu

Öğretim Görevlisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Eskişehir, Türkiye.

Doktora öğrencisi (tez aşamasında), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye.

Doğum tarihi ve yeri: 09.10.1989 Eskişehir, Türkiye

Adres:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Eskişehir, Türkiye.

Tel: 0 222 712 53 05 / 4936                  

e-mail: ebelcioglu@ogu.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

2013- devam ediyor

Doktora, Makina Mühendisliği

ODTÜ, Ankara, Türkiye

CGPA: 3.50/4.00

Tez başlığı: Thermal Radiation Harvesting at the Nanoscale

Danışman: Doç. Dr. Tuba Okutucu-Özyurt

Eş-Danışman: Prof. Dr. M. Pınar Mengüç

2011-2013

Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği

ODTÜ, Ankara, Türkiye

CGPA: 3.61/4.00

Tez başlığı: Experimental and Theoretical Investigations on Alumina-Water Nanofluid Viscosity with Statistical Analysis

Danışman: Assoc. Prof. Almıla Güvenç-Yazıcıoğlu

2007-2011

Lisans, Makina Mühendisliği (ana dal),

ESOGÜ, Eskişehir, Türkiye

CGPA: 3.28/4.00

130 öğrenci içinde 4.lük ile mezuniyet

2008-2011

Lisans, Endüstri Mühendisliği (yan dal),

Kalite Kontrol Yan Dal Programı

ESOGÜ, Eskişehir, Türkiye

CGPA: 3.14/4.00

 


ARAŞTIRMA KONULARI

Enerji harmanlama uygulamalarında mikro ve nano ölçekte ısıl ışınımın kullanımı, nanoakışkanların termofiziksel özelliklerinin ve nanoparçacık davranışının deneysel incelenmesi, deney tasarımının nanoakışkan araştırmalarında kullanımı

AKADEMİK GÖREVLER

2014-devam ediyor

Öğretim Görevlisi, ESOGÜ

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Makine Programı

 

Verilen Dersler:

Mühendislik Bilimi-1, Mühendislik Bilimi-2

Malzeme Teknolojisi-1, Malzeme Teknolojisi-2

Fizik

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Malzeme Teknolojisi

Enerji Verimliliği

Kalite Kontrol

Enerji Yönetimi

İleri Ölçme Teknikleri

Tahribatsız Muayene

2015-devam ediyor

Erasmus Koordinatörü, ESOGÜ, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

2016- devam ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi, ESOGÜ Rektörlüğü, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)

2014- devam ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi, ESOGÜ Rektörlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM)

2015- devam ediyor

TÜBİTAK Proje asistanı

2012-2013

TÜBİTAK Proje asistanı

 

YAYINLAR

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ

1) Elçioğlu, E.B., Şimşek, E., Okutucu-Özyurt, T., 2016, Stability of Nanofluids: Fundamentals, State of the Art, and Potential Applications (Chapter 6), in Microscale and Nanoscale Heat Transfer Analysis, Design, and Applications (Ed: Rebay, M., Kakaç, S., Cotta, R.M.), pp. 155-183, Taylor and Francis Group, LLC.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI AND SCI-EXPANDED İNDEKSLERİNDE TARANAN)

1) Elçioğlu, E.B., Okutucu-Özyurt, T., 2016, An Experimental Study on the Dispersion Stability of Alumina-Water Nanofluids via Particle Size Distribution and Zeta Potential Measurements, High Temperatures-High Pressures, Vol. 45, No. 3, pp. 239-250.

2) Mahbubul, I.M., Saidur, R., Amalina, M.A., Elcioglu, E.B., Okutucu-Ozyurt, T., Effective Ultrasonication Process for Better Dispersion  of Nanofluid, Ultrasonics Sonochemistry, 26, 361-369, 2015.

3) Elçioğlu, E.B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S., Nanoakışkan Viskozitesinin Karşılaştırmalı Deperlendirmesi (A Comperative Evaluation of Nanofluid Viscosity), Journal of Thermal Science and Technology (ISI Bilimi ve Tekniği Dergisi), 34, 1, 137-151, 2014.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN TAM METİN MAKALELER

1) Elçioğlu, E.B., Okutucu-Özyurt, T., Mengüç, M. P., Impacts of Material Types and Fabrication Methods to Enhance Near Field Radiative Transfer for Energy Harvesting Devices, Article number: 64, 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials - THERMAM 2016, 1-3 September 2016, İzmir, Türkiye.

2) Okutucu-Özyurt, T., Elçioğlu, E.B., Denker, R., Didari, A., Mengüç, M.P., 2016, Towards Nano-Scale Thermophotovoltaic Applications: Discussions for Material Selection and Measuring System, The 8th International Symposium on Radiative Transfer RAD-16, 6-10 June 2016, Kapadokya, Türkiye.

3) Elçioğlu, E.B., Okutucu-Özyurt, T., 2014, An Experimental Study on the Dispersion Stability of Alumina-Water Nanofluids via Particle Size Distribution and Zeta Potential Measurements, in Full Text Proceedings, p. 186-194, THERMAM 2014, June 12-15, 2014, Çeşme, İzmir, Türkiye. [selected for publication in High Temperatures High Pressures, 2016]

4) Şimşek, E., Elçioğlu, E.B., Okutucu-Ozyurt, T., 2014, Stability of Nanofluids – A Critical Review, in CONV-14 Proceedings USB as CONV-14 - 314, Convective Heat and Mass Transfer, CONV-14, June, 8-13, 2014, Kuşadası, Türkiye.

5) Yazicioglu, A.G., Elcioglu, E.B., 2013, Nanofluid Viscosity: An Emerging Research Field, in Proc. of the ANBRE 13, p.120, The 2013 World Congress on Advances in Nano, Biomechanics, Robotics and Energy Research (ANBRE13), August 25-28, 2013, Seoul, Güney Kore.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİ ÖZETLERİ

1) Elcioglu, E.B., Yazicioglu, A.G., Kakac, S., Nanofluid Viscosity: A Comparative Summary of Experimental Work in Literature, 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 25-29, 2012, Book of the Abstracts, Accepted Poster Presentations, pp. 508-509, Ankara, Türkiye.

2) Kutukalan, D., Elcioglu, E.B., Targeted viral and non-viral nanoparticles in gene therapy applications, 1st International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Moleküler Biyoloji Derneği 1. Uluslararası Kongresi MolBiyoKon2012), 23-24 November 2012, Kongre Özetleri Istanbul, Türkiye, Kongre Özetleri Kitabı, p.80.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN TAM METİN MAKALELER

1) Elçioğlu, E.B., Denker, R., Okutucu-Özyurt, T., Mengüç, M.P., Termofotovoltaik Sistemlerde Yakın Alan Işınımı İle Enerji Harmanlama Çalışmalarının Derlemesi, ULIBTK’15 Proceedings (ULİBTK’15 Bildiriler Kitabı) (Ed: Kon, O., Bulgurcu, H.), pp. 1491-1500.

2) Elçioğlu, E.B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S., Nanoakışkan Viskozitesi ve Bağıl Viskozite Denklemlerinin Parametrik Analizi ve Değerlendirmesi, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun, Türkiye, ULIBTK’13 Bildiri Özetleri Kitabı, s. 60.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİ ÖZETLERİ

1) Elçioğlu, E.B., Kütükalan, D., Kontrollü İyon Salınımının Zeolitlerin Antibakteriyel Özelliklerine Etkilerinin Güncel Literatür Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Biyo&Nanoteknoloji Kongresi 1-3 Ekim 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Biyo&Nano Teknoloji Kongresi, s. 51.

YETENEKLER

Programlama dilleri: Matlab, Fortran

Tasarım yazılımları: Autocad, Solidworks, SolidEdge

Analiz programları: ANSYS Mechanical, Ansys Workbench, Ansys FLUENT, Minitab

Deneysel: Viskozite ölçümü, ultrasonlama (bath/tip), mikropipet ile sıvı örnek hazırlama/transfer etme, dynamic light scattering ölçümleri, zeta potansiyeli ölçümü, TEM ölçümü için numune hazırama, nanoakışkan hazırlama