A.İ.İ.T. I, A.İ.İ.T. II, İngilizce I ve İngilizce II Ek Sınav Tarih ve Yerleri
08.06.2018

İngilizce I ve II Ek Sınav Tarih ve Yerleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 44-C Maddesi Uygulama Esasları gereğince Ek Sınava girme hakkı verilen öğrencilere yönelik olarak yapılacak İngilizce I (Çevrimiçi) ve İngilizce II (Çevrimiçi) derslerinin sınav tarihleri ve yerleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Sınav Dönemi
İngilizce I 18 Haziran 2018 Saat: 14:00 Yabancı Diller Bölümü
İngilizce II 18 Haziran 2018 Saat: 15:00 Yabancı Diller Bölümü

2. Sınav Dönemi

İngilizce I 03 Eylül 2018 Saat: 14:00 Yabancı Diller Bölümü
İngilizce II 03 Eylül 2018 Saat: 15:00 Yabancı Diller Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II Ek Sınav Tarih ve Yerleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 09.05.2018 tarih ve 13320152-050.02.04-09 sayılı kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44-C maddesi Uygulama Esasları 1/b maddesinde belirtilen Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir ve 6. maddesinde bildirilen Ek Sınavlar Sadece Bahar Yarıyılı Sonunda Açılır Azami Öğrenim Süresi Akademik İzin Veya İntibak Gibi Nedenlerle Güz Yarıyılı Sonunda Dolan Öğrenciler Sınav Haklarını İlgili Yılın Bahar Yarıyılı Sonunda Kullanabilir. Maddelerince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I sınav tarihi 21. 06.2018 Perşembe günü saat 12:30 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II sınav tarihi 21.06.2018 Perşembe günü saat 13.30 olarak belirlenmiştir. Sınav Fen Edebiyat Fakültesi F3 Blok T9 dersliğinde yapılacaktır.